App Planttes

Què és?

Planttes és un projecte de ciència ciutadana que pretén informar sobre la presència de plantes al·lergògenes a l’entorn i el nivell de risc d’al·lèrgia en funció del seu estat. L’objectiu és ajudar a comprendre millor la relació entre el medi ambient i les malalties al·lèrgiques, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones que les pateixen.

Com?

Amb Planttes el ciutadà pot contribuir a elaborar un mapa de l’estat fenològic (presència de flor tancada, de flor oberta i/o de fruit) de les plantes de l’entorn que causen al·lèrgia. Conèixer l’estat de la planta ens permet interpretar si es troba en fase d’emissió de pol·len al medi i, per tant, si pot estar causant al·lèrgia a aquelles persones que en son sensibles.

Qui el promou?

El Punt d’Informació Aerobiològica (PIA) de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (BABVE), en estreta col·laboració amb el Centre de Visió per Computador (CVC) i el “Library Living Lab”, tots ells de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

icta

Desenvolupat per: