Xiprer / Cupressus sp.

Nom científic: Cupressus sp.

Nom comú (català, castellà, anglès): Xiprer / Ciprés / Cypress

Arbre perennifoli, molt ramificat, formant una copa allargada i estretament cònica en algunes espècies i esferoïdal en d’altres. Moltes branques de secció circular disposades en totes direccions. Fulles molt reduïdes, com petites esquames de 1-2 mm, disposades en 4 fileres i recobrint completament la branca.
Són plantes monoiques (flors masculines i femenines a la mateixa planta, però separades). Flors molt simples, agrupades en el que anomenem cons. Els cons masculins són cilíndrics i mesuren prop de mig cm de llarg; els cons femenins són esfèrics i fan entorn mig cm de diàmetre. Pseudofruits (o gàlbuls) llenyosos, esfèrics, de fins a 3 cm de diàmetre, de color verd al començament i marrons en madurar.
Les flors es comencen a formar a l’estiu; la pol·linització comença a l’hivern i arriba fins a finals de primavera.