Gramínies / Poaceae

Nom científic: Poaceae

Nom comú (català, castellà, anglès): Gramínies / Gramíneas / True grass

Herbes anuals o perennes, des de pocs cm d’altura i tija tendra fins a més de 2 metres i tija dura en forma de canya. Fulles molt llargues i estretes, com cintes, que a la part basal abracen la tija.
Flors petites i poc vistoses, organitzades de manera exclusiva de la família i agrupades en inflorescències semblants a espigues. Fruit (el gra) molt petit a les espècies naturals i més gran a les cultivades (els cereals, com per exemple arròs, blat, civada…), disposat entorn de l’espiga.
Floració de març a setembre.