Vés al mapa

Les aportacions que es fan a la App es plasmen en un mapa. Accedint al pop-up de cada registre veus la data d’emissió i les dades fenològiques que determinen el seu risc al·lergogen, a més de la fotografia. El risc es classifica en tres categories (baix, creixent i màxim) que es tradueixen en marcadors de color i dibuixen el mapa de risc d’al·lèrgia.

Els filtres del mapa et permeten seleccionar aquella planta o grup de plantes del teu interès, de manera que pots crear els teus propis mapes de risc i saber si pots estalviar-te un episodi d’al·lèrgia evitant determinades zones. Pots veure el mapa tant a www.planttes.com com a l’App. 

A vegades el mapa mostrarà el missatge “Actualitzar registre”, fent referència a que cal revisar l’estat fenològic de la planta en qüestió. Aquí la teva aportació es vital: visita la planta i actualitza el seu estat, i així ens ajudes a mantenir el mapa al dia!

Per l’altra banda, al mapa de la web www.planttes.com podràs veure els canvis fenològics registrats a cada planta seleccionant el seu identificador (ID_plantes) en els filtres del mapa-web.

Darrera Planttes hi ha una comunitat científica que valida les aportacions dels usuaris.