Aportacions seleccionades: 2

Id Data Id_P Planta Foto Estat SF FT FO FR V Comentaris
814 10/03/2020 412 Plàtan d'ombra

810
10/03/2020 412 Plàtan d'ombra
  • Set = Setmana de l'any
  • Id_P = Id de planta
  • SF = Sense Flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació