Aportacions seleccionades: 3

Id Data Id_P Planta Foto Estat SF FT FO FR V Comentaris
830 14/04/2020 419 Plàtan d'ombra

822
21/03/2020 419 Plàtan d'ombra

821
21/03/2020 419 Plàtan d'ombra
  • Set = Setmana de l'any
  • Id_P = Id de planta
  • SF = Sense Flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació