Aportacions seleccionades: 2

Id Data Id_P Planta Foto Estat SF FT FO FR V Comentaris
836 08/05/2020 423 Olivera

833
28/04/2020 423 Olivera
  • Set = Setmana de l'any
  • Id_P = Id de planta
  • SF = Sense Flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació