Risc d'al·lèrgia: Baix Baix Pròxim Pròxim Màxim Màxim | Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat

Id Data Id_P Planta Tots Estat SF FT FO FR V comentaris
715 16/11/2019 65 Xiprer

608
26/02/2019 65 Xiprer

508
04/09/2018 65 Xiprer

131
22/04/2018 65 Xiprer
Aportacions seleccionades: 4
  • Id_P = ID planta
  • SF = Sense flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació