Risc d'al·lèrgia: Baix Baix Pròxim Pròxim Màxim Màxim | Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat

Id Data Id_P Planta Tots Estat SF FT FO FR V comentaris
1396 18/04/2024 849 Morella roquera
1393 18/04/2024 849 Morella roquera
1388 18/04/2024 849 Morella roquera

1332
11/04/2024 849 Morella roquera
Aportacions seleccionades: 4
  • Id_P = ID planta
  • SF = Sense flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació