Risc d'al·lèrgia: Baix Baix Pròxim Pròxim Màxim Màxim | Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat Desactualitzat

Id Data Id_P Planta Tots Estat SF FT FO FR V comentaris
1639 09/05/2024 877 Plàtan d'ombra

1547
30/04/2024 877 Plàtan d'ombra
1544 28/04/2024 877 Plàtan d'ombra

1363
16/04/2024 877 Plàtan d'ombra
Aportacions seleccionades: 4
  • Id_P = ID planta
  • SF = Sense flor
  • FT = Flor tancada
  • FO = Flor oberta
  • FR = Fruit
  • V = Validació