Blets / Chenopodium sp.

Nom científic: Chenopodium sp.

Nom comú (català, castellà, anglès): Blets / Céñigos / Goosefoots

Herba anual o perenne, que poden fer-se força grans. Tiges i branques joves sovint cobertes de pèls glandulosos que els hi donen aspecte enfarinat. Fulles de forma ròmbica o en punta de fletxa, en algunes espècies una mica carnoses o molt reduïdes.
Flors molt petites, verdes i molt poc vistoses, agrupades en inflorescències terminals. Fruit molt petit que conté una llavor negre i llisa.
Floreixen d’abril a novembre.